Fysioterapia

Eläinfysioterapian tavoitteena on parantaa eläimen hyvinvointia ja toimintakykyä edesauttamalla eläimen liikkumista sille mahdollisimman optimaalisella tavalla.

Useimmiten fysioterapialla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, neurologisia vaikeuksia sekä tuetaan operaatioiden jälkeistä kuntoutumista. Myös iäkkäämpien lemmikeiden kohdalla voidaan auttaa toiminnallisemmassa elämässä.

Lisäksi toimitaan ennaltaehkäisevästi esim. urheilu- ja työkoirien kohdalla.

Sairaan eläimen kohdalla fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri. Hoito toteutetaan yhteistyössä eläinlääkärin, fysioterapeutin ja eläimen omistajan/ohjaajan kanssa. Hoidosta annetaan palaute lähettäneelle lääkärille sekä tarvittaessa konsultoidaan häntä kuntoutuksen välissä.

Fysioterapian aluksi haastatellaan eläimen omistaja, havainnoidaan koiran liikkeet, testataan tasapaino ja koordinaatio sekä palpoidaan lihakset, jänteet ja nivelet. Näiden perusteella laaditaan tarkoituksenmukainen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteena on toiminnallinen ja iloinen koira.

TERAPIAKEINOJA ovat mm.

  • terapeuttinen harjoittelu (liikeharjoitteet, tasapainolaudat)
  • fysikaaliset hoidot (sähköt, kylmä/lämpöhoito ym.)
  • manuaalinen terapia (hieronta, nivelten mobilisointi, passiiviset liikehoidot)
  • venyttely
  • kotiharjoittelun ohjaus
  • vesijuoksumatto harjoittelu (esim. www.water-walker.de)

Kyseiseen tilanteeseen nähden sopivalla kuntoutusohjelmalla pystytään parantamaan eläimen toimintakykyä, lisäämään lihasvoimaa ja kestävyyttä sekä parantamaan nivelten liikkuvuutta. Harjoituksissa voidaan käyttää hyödyksi esim. vesijuoksumattoa ja tasapainolautoja kuhunkin tilanteeseen/lajiin sopien.

Vesijuoksumatto harjoittelu mahdollistaa intensiivisen ja tehokkaan kuntoutuksen aikaisessa vaiheessa esim. ristisideoperaation jälkeen. Vesijuoksumatolla veden noste auttaa eläintä liikkumaan symmetrisemmin ja käyttämään leikattua raajaa mahdollisimman optimaalisesti. Vesijuoksumatolla voidaan harjoittaa tehokkaasti myös lihaskuntoa.

Iso merkitys eläimen kuntoutuksessa on hoitotiimillä ja etenkin koiran kotijoukoilla. Arkeen pyritään antamaan selkeät harjoitusohjeet, joiden tavoitteena on terve ja iloisesti liikkuva koira.

Lisää aiheesta: www.suomenelainfysioterapeutit.fi