Sisätaudit

Sisätaudit kattavat laajan joukon sisäelinten sairauksia. Ne saattavat olla esimerkiksi ikääntymiseen liittyvää vajaatoimintaa, kroonisia tulehdussairauksia tai hormonaalisia ongelmia. Tavallisia sisätauteja ovat esimerkiksi munuaisten tai sydämen vajaatoiminta, toistuvat vatsavaivat tai sokeritauti eli diabetes. Oireet ovat usein epämääräisiä ja aluksi lieviä, jolloin sairauden varsinainen alkamisaika saattaa olla vaikea huomata. Lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, huono ruokahalu ja väsymys ovat yleisimpiä oireita. Oireet ovat harvoin tyypillisiä vain yhdelle vaivalle: esimerkiksi runsas juominen voi liittyä yli kymmeneen erilaiseen sairauteen. Tämän vuoksi sisätautidiagnostiikka vie usein aikaa ja saattaa vaatia laajoja laboratoriotutkimuksia, joilla pyritään selvittämään eri elinten terveydentila.  Mevetin omassa laboratoriossa saadaan tavallisimmat laboratoriotutkimukset tehtyä usein jo heti ensimmäisellä käynnillä. Harvinaisemmat määritykset tehdään eläinten laboratoriotutkimuksiin erikoistuneessa keskuslaboratoriossa. Suuri osa verinäytteistä vaatii vähintään 12 tunnin paastottamisen (vettä saa antaa). Virtsanäyte pyritään tutkimaan mahdollisimman tuoreena, se ei saisi olla mieluusti yli neljää tuntia vanhempi, ja tulisi säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Veri- ja virtsanäytteiden lisäksi sisätautipotilaan tutkimiseen voidaan käyttää myös röntgen- tai ultraäänitutkimusta, tähystystä, verenpaineen mittausta tai sydänfilmiä eli EKG:ta.

Sisätautipotilaan tutkimus ja hoito voi olla aikaa vievää, ja on tavallista, että hoidon onnistumista ja potilaan tilan etenemistä seurataan kontrollikäynneillä. Sisätautipotilaan menestyksellinen hoito on omistajan ja eläinlääkärin yhteistyötä. Omistajan kertomat tiedot oireista ja hoidon vaikutuksista ovat hyvin tärkeitä, vaikkapa ihan pitäen päiväkirjaa lemmikin voinnista.