Viralliset terveystutkimukset

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, Suomen Kenneliitto

Vastaanotollamme tehdään kaikkia Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmiin kuuluvia tutkimuksia. Tutkimukset suoritetaan kunkin ohjesäännön mukaisesti. Koiran tulee tutkimushetkellä olla tunnistusmerkitty tai se tulee tunnistusmerkitä tutkimuksen yhteydessä.

Teemme PEVISA-tutkimuksia yksittäisille koirille sekä ryhmille. Ryhmätutkimuksessa ryhmän kokoaja (esimerkiksi kasvattaja tai kennelkerhon puuhamies) kerää vähintään neljän koiran ryhmän ja hoitaa ryhmän ajanvaraukseen liittyvän asioinnin vastaanotollamme. Ryhmätutkimukset ovat hieman yksittäiskuvauksia edullisempia ja toimivatkin usein mukavina pentutapaamisina. Ryhmätutkimuksen varaajalle lähetetään kirjalliset ohjeet ryhmätutkimukseen liittyen.

Lisätietoja: Kennelliitto

Vastaanottomme virallinen silmätarkastuseläinlääkäri on ELL Lotta Axelson. Silmätarkastukset tehdään ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) ja SOFT:n (Suomen eläinoftlamologit ry) ohjeiden mukaisesti. Silmätarkastuksessa silmä tutkitaan epäsuoralla oftalmoskoopilla ja biomikroskooppisella rakovalotutkimuksella. Ohjeen mukaan tehdään myös rotukohtaisia lisätutkimuksia. Tutkimuksesta kirjoitetaan ECVO-lomakkeelle lausunto joka toimitetaan tiedoksi Kennelliittoon ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saavat lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoja: Kennelliitto

Vastaanottomme eläinlääkäreistä Lotta Axelson, Leena Saijonmaa-Koulumies, Susanna Martikainen, Kati Laitinen, Nina Mäkinen ja Katja Lilja tekevät virallisia polvitarkastuksia.

Polvitarkastuksessa arvioidaan tunnustelemalla lumpion asento ja sen mahdollinen sijoiltaan meno. Tutkimustulos 0 on terve ja mahdollinen sijoiltaanmenon vakavuusaste määritetään asteikolla 1–3, 3:n ollessa vakavin aste. Tutkimuksesta kirjoitetaan kennelliiton virallinen tutkimustuloslausunto ja se toimitetaan tiedoksi Kennelliittoon ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saavat lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoa: Kennelliitto

Virallisia lonkkanivelen röntgenkuvauksia saavat suorittaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Varsinaisen lausunnon antaa aina Kennelliiton eläinlääkäri. Koirat kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon.

Lisätietoa: Kennelliitto

Virallisia kyynärnivelen röntgenkuvauksia saa suorittaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Varsinaisen lausunnon antaa aina Kennelliiton eläinlääkäri. Koira kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon.

Lisätietoja: Kennelliitto

Virallisia sydänlausuntoja saavat suomessa antaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Sydäntutkimuksessa sydän kuunnellaan sivuäänten varalta. Tarvittaessa ja omistajan niin halutessa voidaan tehdä lisätutkimuksia. Tutkimuksesta kirjoitetaan kennelliiton virallinen tutkimustuloslausunto ja se toimitetaan tiedoksi kennelliitton ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saa lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoja: Kennelliitto

Kennelliitto lausuu virallisesti vain Boksereiden selkäkuvia. Koira kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon. Omistajan niin toivoessa kuvaamme myös muun rotuisten koirien selkiä. Tällöin kuvat lausuu koiran kuvannut eläinlääkäri.

Lisätietoja: Kennelliitto

Teemme mäyräkoirien selkäkuvauksia Suomen Mäyräkoiraliiton ohjeen mukaisesti. Kyseessä ei ole Kennelliiton alainen PEVISA-tutkimus, vaan Suomen mäyräkoiraliiton järjestelmä, jossa kuvat lausuu mäyräkoiraliiton eläinlääkäri-edustaja.

Lisätietoa: Mäyräkoiraliitto

Vastaanotollamme otetaan verinäytteitä dobermannien ja bedlingtoninterriereiden maksalausuntoja varten Kennelliiton ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja: Kennelliitto

Koira tarvitsee virallisen Suomen Kennelliiton eläinlääkärintodistuksen, mikäli todettu vaiva vaikuttaa koiran käyttöön tai arvosteluun Kennelliiton tapahtumissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hammas- ja häntävauriot. Lausunnot ja mahdolliset tarvittavat kuvaukset tehdään Kennelliiton ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja: Kennelliitto

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, Suomen Kenneliitto

Vastaanotollamme tehdään kaikkia Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmiin kuuluvia tutkimuksia. Tutkimukset suoritetaan kunkin ohjesäännön mukaisesti. Koiran tulee tutkimushetkellä olla tunnistusmerkitty tai se tulee tunnistusmerkitä tutkimuksen yhteydessä.

Teemme PEVISA-tutkimuksia yksittäisille koirille sekä ryhmille. Ryhmätutkimuksessa ryhmän kokoaja (esimerkiksi kasvattaja tai kennelkerhon puuhamies) kerää vähintään neljän koiran ryhmän ja hoitaa ryhmän ajanvaraukseen liittyvän asioinnin vastaanotollamme. Ryhmätutkimukset ovat hieman yksittäiskuvauksia edullisempia ja toimivatkin usein mukavina pentutapaamisina. Ryhmätutkimuksen varaajalle lähetetään kirjalliset ohjeet ryhmätutkimukseen liittyen.

Lisätietoja: Kennelliitto

Vastaanottomme virallinen silmätarkastuseläinlääkäri on ELL Lotta Axelson. Silmätarkastukset tehdään ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) ja SOFT:n (Suomen eläinoftlamologit ry) ohjeiden mukaisesti. Silmätarkastuksessa silmä tutkitaan epäsuoralla oftalmoskoopilla ja biomikroskooppisella rakovalotutkimuksella. Ohjeen mukaan tehdään myös rotukohtaisia lisätutkimuksia. Tutkimuksesta kirjoitetaan ECVO-lomakkeelle lausunto joka toimitetaan tiedoksi Kennelliittoon ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saavat lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoa: Kennelliitto

Vastaanottomme eläinlääkäreistä Lotta Axelson, Leena Saijonmaa-Koulumies, Susanna Martikainen, Kati Laitinen, Nina Mäkinen ja Katja Lilja tekevät virallisia polvitarkastuksia.

Polvitarkastuksessa arvioidaan tunnustelemalla lumpion asento ja sen mahdollinen sijoiltaan meno. Tutkimustulos 0 on terve ja mahdollinen sijoiltaanmenon vakavuusaste määritetään asteikolla 1–3, 3:n ollessa vakavin aste. Tutkimuksesta kirjoitetaan kennelliiton virallinen tutkimustuloslausunto ja se toimitetaan tiedoksi Kennelliittoon ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saavat lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoa: Kennelliitto

Virallisia lonkkanivelen röntgenkuvauksia saavat suorittaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Varsinaisen lausunnon antaa aina Kennelliiton eläinlääkäri. Koirat kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon.

Lisätietoa: Kennelliitto

Virallisia kyynärnivelen röntgenkuvauksia saa suorittaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Varsinaisen lausunnon antaa aina Kennelliiton eläinlääkäri. Koira kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon.

Lisätietoja: Kennelliitto

Virallisia sydänlausuntoja saavat suomessa antaa kaikki laillistetut eläinlääkärit. Sydäntutkimuksessa sydän kuunnellaan sivuäänten varalta. Tarvittaessa ja omistajan niin halutessa voidaan tehdä lisätutkimuksia. Tutkimuksesta kirjoitetaan kennelliiton virallinen tutkimustuloslausunto ja se toimitetaan tiedoksi kennelliitton ja rotujärjestöön. Myös eläimen omistaja/haltija ja tutkinut eläinlääkäri saa lomakkeesta omat kopiot.

Lisätietoja: Kennelliitto

Kennelliitto lausuu virallisesti vain Boksereiden selkäkuvia. Koira kuvataan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja kuvat lähetetään Kennelliittoon esitäytetyn lausuntolomakkeen kanssa. Ohjesäännön mukaan koiran tulee olla rauhoitettu tutkimuksen ajan. Viralliset tulokset saapuvat Kennelliitosta kun omistaja on maksanut lausuntomaksun Kennelliittoon. Omistajan niin toivoessa kuvaamme myös muun rotuisten koirien selkiä. Tällöin kuvat lausuu koiran kuvannut eläinlääkäri.

Lisätietoja: Kennelliitto

Teemme mäyräkoirien selkäkuvauksia Suomen Mäyräkoiraliiton ohjeen mukaisesti. Kyseessä ei ole Kennelliiton alainen PEVISA-tutkimus, vaan Suomen mäyräkoiraliiton järjestelmä, jossa kuvat lausuu mäyräkoiraliiton eläinlääkäri-edustaja.

Lisätietoa: Mäyräkoiraliitto

Vastaanotollamme otetaan verinäytteitä dobermannien ja bedlingtoninterriereiden maksalausuntoja varten Kennelliiton ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja: Kennelliitto

Koira tarvitsee virallisen Suomen Kennelliiton eläinlääkärintodistuksen, mikäli todettu vaiva vaikuttaa koiran käyttöön tai arvosteluun Kennelliiton tapahtumissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hammas- ja häntävauriot. Lausunnot ja mahdolliset tarvittavat kuvaukset tehdään Kennelliiton ohjeen mukaisesti.

Lisätietoa: Kennelliitto